top of page
Entradas recientes

tiet


“El mot oncle ha perdut darrerament molt de la seva vitalitat en moltes parts del domini lingüístic enfront del castellanisme tio i la forma hipocorística d’aquest: tiet. Com fa constar G. Colon (El léxico cat., 60) tio té l’avantatge de formar parella amb tia i això era un factor molt important en la seva penetració. Així i tot, però, oncle i formes vulgars relacionades se senten encara en moltes regions: al Rosselló, a l’Empordà, Girona, i en d’altres parts de les zones oriental i occidental, i a les Balears.” (VI, 76a14-23)


Síguenos
bottom of page