top of page

Després de bastants anys de dedicar-me a la traducció, especialment de narrativa, la renglera cada vegada més llarga de llibres traduïts i les llistes d’equivalències que he anat elaborant al llarg de tot aquest temps m’han decidit a endreçar part del material acumulat (glossaris, ressenyes, alguna reflexió sobre llengua i traducció) en un d’aquests arxius immaterials que són les pàgines web. La part que segurament resultarà més útil per a les persones interessades en traducció i llengua serà l’apartat de glossaris o llistes bilingües (sobretot la “Llista complementària del diccionari anglès-català”, un calaix de sastre que comença a tenir dimensions de diccionari en si mateix). Benvinguts.

bottom of page