top of page

LA RECEPCIÓ DE LA NARRATIVA PORTUGUESA A CATALUNYA EN EL PERÍODE 1900-1974 EN EL CONTEXT DE LES RELACIONS CULTURALS LUSOCATALANES

 

Xavier Pàmies

Treball de recerca (UPF)

Juliol del 2002

 

Tutor: Marcel Ortín

 

ÍNDEX

 

INTRODUCCIÓ

 

1. LES RELACIONS CULTURALS ENTRE PORTUGAL I CATALUNYA

1.1.Les relacions culturals entre Portugal i Catalunya durant

el segle XIX

1.2.L’iberisme catalanista al tombant del segle XX i la figura

d’Ignasi Ribera-Rovira

1.3.Ribera i Rovira, iberista i difusor de la cultura portuguesa

a Catalunya

1.4. Les relacions entre Portugal i Catalunya després de Ribera i Rovira

1.5. Un lusòfil català i un catalanòfil portuguès

 

2. EL DESCONEIXEMENT DE PORTUGAL A CATALUNYA

2.1. Tòpics sobre Portugal a Catalunya

2.2. Fonts de coneixement sobre Portugal a Catalunya

2.3. El desconeixement de Portugal a Catalunya

 

3. LES TRADUCCIONS DE NARRATIVA PORTUGUESA AL

    CATALÀ ENTRE EL 1900 I EL 1974

3.1. Panorama de les traduccions del portuguès al català

       a l’ombra del modernisme

3.2. Les traduccions durant la dictadura franquista

       (anys seixanta i setanta)

 

4. EL PROCÉS DE TRADUCCIÓ I LA RECEPCIÓ DE LA

    NARRATIVA PORTUGUESA A CATALUNYA (1900-1974)

4.1. Dedicació, interessos i preparació dels traductors

4.2. Estratègies de traducció

4.3. La recepció d’autors i de traduccions

4.4. Conclusions

 

BIBLIOGRAFIA

 

APÈNDIX

 

bottom of page