top of page
D'una necrologia d'en Coromines escrita per en Joan Solà a
Estudis Romànics, XXII (2000), Barcelona, Institut d'Estudis Catalans
bottom of page