top of page

En general, durant el procés d'edició de les traduccions que lliuro a les editorials tinc una relació fluida i positiva tant amb editors com amb correctors, la majoria en forma de correspondència electrònica. Alguns dels comentaris d'aquesta correspondència m'han semblat de prou interès per incloure'ls aquí, perquè crec que deixen constància tant del procés d'edició com dels criteris lingüístics que s'hi han seguit.

Título secundario
bottom of page