top of page
Entradas recientes

car(a)mel·lo


"CARAMEL.LO [Lab. 1839; -mel, S. XX], d'origen portuguès, per conducte del castellà [...]." (II, 557b24-26; v. també el que se'n diu al DCVB)


Síguenos
bottom of page