top of page
Entradas recientes

puny de la mà


“En el sentit de ‘canell’, cast. muñeca, fr. poignet. Fabra recomanà sempre que es digués el puny de la mà, cosa que sembla ben fundada àdhuc en el parlar de Bna., tot i que n’hi ha poca documentació escrita cat. o cast. [...], però ha de ser el punt de partida de puny de la camisa o del vestit [...].” (VI, 875a16-30)

“Com a nom del puny de la mà en altres comarques s’usa canell, propi de rodals més cèntrics en el Princ. i força usat literàriament” (II, 497b18-20)


Síguenos
bottom of page