top of page
Entradas recientes

radere


"amb lleus variants se sent no sols a Bna. [1910 ---], familiar i oral [...] sinó pertot, des dels Pirineus orientals fins a l'extrem S. En el P. Val. potser és una mica més freqüent que en el cat. central: "raere [...]" (VII, 263b51-57)


Síguenos
bottom of page