top of page
Entradas recientes

a vegades


“En el sentit de ‘ocasionalment’ en cat. antic es degué dir a les vegades: [...], cita d’Eximplis en el DAg. (cf. cast. ant. a las vezes), però ja també es troba llavors a vegades, que aviat es generalitzà; en Llull [...], BMetge [...], JoMartorell [...], Eiximenis [...], Busa-N., DTo. 1647, Belv.” (IX, 73b25-45)

“Aquesta forma està en concurrència amb la construcció de vegades [...]. Avui totes dues formes són molt corrents en cat. central [...]; històricament i dialectalment es nota que de v. apareix més de la meitat del Princ. cap al N., l’altra a la resta; no hi ha, però, cap raó per postergar cap de les dues [...].” (IX, 73b46 i ss.)


Síguenos
bottom of page