top of page
Entradas recientes

dintre


"En català modern han quedat amb funció unificada les dues formes dins i dintre com a sinònims. Tan perfecta és la sinonímia que els escriptors se solen servir indiferentment de l'un i de l'altre [...]. En català central, en efecte, i tant en el pla col·loquial com el literari, tots dos són igualment vivaços i rigorosament equivalents. Certament de vegades sentim a dir que dintre és més del Princ. i dins és més valencià, balear i pirinenc. No nego que això tingui algun vague fonament en l'escala de freqüència, però en tot cas lleu i condicionat: l'un i l'altre se senten molt a totes les regions de la llengua." (III, 139a42-b3)


Síguenos
bottom of page