top of page
Entradas recientes

fofo


“L’AlcM tracta aquest mot de “castellanisme”, cosa almenys excessiva: dubto que tingui gaire més fonament que el fet de terminar en -o; raó sense cap valor: també hi termina el sinònim flonjo, que certament no és castellanisme, ni pot venir del castellà; Fabra, generalment més sever en aquest aspecte, el registra sense reserves ja en el DOrt. i el DFa.; el sentiment comú en el Princ. és que és un mot genuí, i en tot cas l’han usat bons i purs prosadors, tant del català central com de Mallorca [...]” (IV, 70a31-40)


Síguenos
bottom of page