top of page
Entradas recientes

influenciar


"[DOrt.], degué entrar des del fr. influencer [1787], però ja fou molt usat a la nostra Península i a l'Amèrica hispana en tot el S. XIX; i, encara que en castellà els puristes han menat contra aquest verb, iniciat a França, una guerra sense quarter, Fabra féu bé de desentendre-se'n, car la distinció d'ús i de matís amb influir és útil [...]" (IV, 54b56-55a2)


Síguenos
bottom of page