top of page
Entradas recientes

rebrincar-se, rebrincada


“La forma popular [de revinclar] és pertot reblincar, o bé lleus variants” (IX, 289b22-23)

“Rebrincar-se ‘retòrcer-se’ [...] DAg.” (IX, 289b34-36)

“En particular: les rebrincoles del camí, freqüent en les guies excursionistes d’Artur Osona i CAugTorras” (IX, 289b47-48)


Síguenos
bottom of page