top of page
Entradas recientes

abreviar, abreviatura


"la forma abreviar en català és un llatinisme més o menys afavorit, en temps moderns, per la influència castellana;3 abreujament; en forma sàvia abreviatura" (II, 226a5-8)

"3 En els últims decennis es marca una reacció. És possible que acabi per establir-se una útil distinció sinonímica, en el sentit d'afectar abreviar als usos gramaticals i gràfics: 'escriure amb abreviatura'." (II, 226a20-24)


Síguenos
bottom of page