top of page
Entradas recientes

metzina / verí


“Del ll. MEDĬCĪNA [...] vingué el cat. metzina, que en català arcaic apareix encara amb el sentit de ‘medicament, medecina’” (V, 644a36-38)

“Però ja per aquell temps es començava a usar amb el sentit de substància venenosa (al principi per eufemisme o sarcasme, més aviat que pel caràcter semitòxic de certs medicaments [...])” (V, 644a53-58)

“Amb aquest sentit segueix essent ús general en tot el domini (per més que en algunes ciutats hagi penetrat bastant el castellanisme en la forma alterada vereno)” (V, 644b11-13)

“En general es distingeix metzina parlant de les plantes i substàncies minerals i verí aplicat al dels animals” (V, 644b24-25)

“el català ha acabat per invertir els termes de la distinció semàntica llatina, reservant verí per al que aquella llengua expressava per virus i anomenant amb metzina la noció del VENĒNUM” (IX, 167a53-56)

“Ja Cerverí de Girona en el S. XIII hi entén només el verí de la serp” (IX, 167b23-24)

“Avui hom s’até correctament a la distinció catalana: el verí de la serp, de l’abella, de l’enveja, dels mals amors ǀǀ la metzina de sofre, d’arsènic” (IX, 167b31-33)


Síguenos
bottom of page