top of page
Entradas recientes

per últim


"per últim 'finalment' (Belv. 1805, Lab. 1840)" (VIII, 975a52-53)

"la locució adverbial a l'últim és l'única registrada pel DFa., d'ús general; per últim l'usen alguns com cast. por último; es troba en algun escriptor, però només amb caràcter especialment emfàtic, 'com a última cosa de totes' [...] (Massó Torrents [...])." (VIII, 975a59-b9)

[Article redactat per en Gulsoy.]


Síguenos
bottom of page