top of page
Entradas recientes

d'hora


"De bona hora es digué antigament, com en francès, per expressar la idea de 'dejorn', 'a les primeres hores' (relativament), 'aviat dins el dia' (no confós amb aviat) [...]; després, en català, això s'ha abreujat en d'hora (com ho posa ja Belv.); eventualment s'estén a una determinació relativa de temps, dins una unitat més (o molt més) gran que un dia: "aquest any han començat d'hora", JRuyra (La Parada, 13); també es troba d'hora en la ploma dels mallorquins (Ma. A. Salvà)." (IV, 810b33-44)


Síguenos
bottom of page