top of page
Entradas recientes

conquistar, conquista


"La forma conquista, usual avui,19 deu la seva i molt probablement a conquistar (infra); ja apareix en el S. XVI (AlcM) i és constant en els diccionaris dels Ss. XVII-XIX [...]." (VI, 943a59-b3)

"19 A València hom diu normalment la Conquista de València amb referència a l'aniversari de la conquista d'aquesta ciutat [...] etc. [...]." (VI, 948b53-949a3)

"Conquistar [...]Llull [...]; Muntaner [...]; Cròn. de Pere III (AlcM); c. 1398, L. d'Aversó: conquistà [...]; c. 1415 [...] (DAg.); altres exemples del Tirant en aquest darrer diccionari. En l'accepció fig. de 'conquistar (una dona)' ja en el Spill [...]." (VI, 943b4-16)

[Article redactat per en Gulsoy.]


Síguenos
bottom of page