top of page
Entradas recientes

capitost


"El que es va usar molt, durant el S. XIX, és una forma cabdill, en realitat quasi tan castellana com caudillo (cast. ant. cabdiello). En els nostres dies això ha quedat desprestigiat, i esperem que l'horrenda memòria d'un llarg i vergonyós període colgui del tot aquest lleig castellanisme. Es diu capitost, capdavanter." (II, 523a21-27)


Síguenos
bottom of page