top of page
Entradas recientes

acondicionar, -at


"Acondicionar: ben acondicionat '(persona) de bona condició (moral)' [Llull], romangué popular: "és un jove molt hermós, humil y de gran estima, / és ben acondicionat y parla ab gran cortesia", cançó [...], id. per 'objecte que està en bona condició' [1620]." (II, 871b54-60)


Síguenos
bottom of page