top of page
Entradas recientes

tiquis(-)miquis


"Tiquismiquis, V. tu" (VIII, 497b4-5)

"Tiquis-miquis [Lab. 1840], del llatí macarrònic tichi michi, alteració vulgar de tibi, michi (clàssic mihi) 'per a tu', 'per a mi', pronunciats en discussions conventuals." (VIII, 915b52-55)


Síguenos
bottom of page