top of page
Entradas recientes

en somnis


"[...] esperant que anàs al camp aquell que havia vist en somnis --- e trobà que tot s'era sullat dins lo llit", Eiximenis [...]." (VIII, 68a49-55)

"Reixac usa la forma normal "així us és esdevengut en somnis" [...]" (VIII, 68a57-58)

"[...] a l'Edat Mitjana i més des del segle XVI, ja va quedar ben establerta la distinció consonàntica entre somni amb ni i somiar, sense n: "may en somnis se deu creure, / que qui y creu lo temps hi pert: / somiar qu'està despert / és: lo cego pensar veure", OAlmudéver, versos posats en l'ed. de 1561 del Somni de Joan Joan [...]" (VIII, 68b6-12)


Síguenos
bottom of page