top of page
Entradas recientes

forma 'manera'


"Es fa notar l'antiguitat que té en la nostra llengua l'ús de forma en el sentit de 'manera', que ja constatem en Eiximenis i en els docs. de 1271, 1292 i 1370. Majorment interessant, en tant que en castellà no es documenta fins molt més tard aquesta innovació semàntica, que ha restat estranya, o rara, fins avui, en les altres llengües romàniques." (IV, 125a60-b6)


Síguenos
bottom of page