top of page
Entradas recientes

xavacà


"és probable que del castellà sigui imitat en la nostra llengua [...] 1.a doc.: [...] 1736, CRos." (IX, 484a48-50)

"Per a una cita de l'ús comú cat. (MrnVayreda) veg. v, 488b5." (IX, 484a55-56)

"Sembla que a Mallorca es pronuncia amb -v- [...]. També amb -v- en els DFgra. i Amen." (IX, 484a60-b3)

"DERIV.: Xavacanada. Xavacaneria." (IX, 484b29)


Síguenos
bottom of page