top of page
Entradas recientes

trola


“terme argòtic, més castellà que català [...]. Se sentien de vegades trǫla i tróļǝ en els barris baixos de Bna. (c. 1913) com a molt més grossers que el sinònim bola, rebutjats aquells per tota persona educada. Hi ha una variant tarola en MrnVayreda [...].” (VIII, 862b7-12)


Síguenos
bottom of page