top of page
Entradas recientes

membret


“Membret, com el cast. membrete [...] sembla ser alteració de brevet (dim. de breu ‘carta, escrit’) que havent-se canviat en *mebret per accions sobretot de fonètica inductiva acabà per incorporar-ser a la família de membrar, per encreuament, ajudant-hi la proximitat dels significats, i rebent-ne per la seva banda influència semàntica; antigament s’aplicà a una mena de cinta d’ornament valuós en forma de retolet [...]” (V, 563b39-47)


Síguenos
bottom of page