top of page
Entradas recientes

lladrocini


"La forma més conservadora lladrocini (no alterada per fonètica popular) [...]: [...] StVicentF [...], i també llatrocini, que (paradoxalment) ha restat com a forma vulgar no sols a les Balears (ex. de Tomàs Aguiló, en AlcM) sinó a Bna. [1910 ---], cat. or. i crec que pertot; segurament és excessiva la condemna de la forma lladrocini, que implícitament fan els puristes en no registrar més que la forma lladronici (potser per la dèria de fugir del castellà), car al capdavall la forma lladrocini, fidel al llatí, era natural que fos restablerta a la llarga per influència de l'ús llatí i internacional, i de fet és la forma que jo he sentit més en cat. central."


Síguenos
bottom of page