top of page
Entradas recientes

empotrar


"encara que no crec que es pugui condemnar en termes absoluts, en part se substitueix avantatjosament per aparedar i emparedar (veg. els cèlebres passatges del Josafat de Bertrana), i sovint encastar (docs. de 1299 i 1370 citats en ENCASTAR [III, 316a14-19])." (III, 303b51-56)


Síguenos
bottom of page