top of page
Entradas recientes

patejar(-se)


"+Patejar-se és d'ús general a Bna. i cat. central (encara que no el registrin DFa., AlcM, DAg., Lab.) en el sentit de 'malgastar estúpidament, pedrejar-se una cosa, fer-la malbé': patejar-se els diners, la salut (ho recordo des de c. 1914) [...]. Està absolutament arrelat, i expressa un matís insubstituïble, de manera que encara que correspongui al cast. patear, s'ha d'admetre com a mot legítim" (VI, 757b41-51)


Síguenos
bottom of page