Entradas recientes

⁕cabdill


"No prosperà l'intent de MilàF. de restaurar [...] cabdell, massa arcaic, per a la llengua literària moderna [...]. El que es va usar molt, durant el S. XIX, és una forma cabdill, en realitat quasi tan castellana com caudillo (cast. antic cabdiello). En els nostres dies això ha quedat desprestigiat, i esperem que l'horrenda memòria d'un llarg i vergonyós període colgui del tot aquest lleig castellanisme. Es diu capitost, capdavanter." (II, 523a17-27)


Síguenos