top of page
Entradas recientes

clero


"la forma clero s'usà molt i des de molt antic, per llatinisme (és absurd de dir que sigui un castellanisme, i també infundat de creure-ho italianisme), veg. la meva nota de LleuresC, 43-6. Sobre si s'ha de considerar condemnable en català correcte modern, hi ha hagut diverses opinions, però les més raonades coincideixen a considerar-lo admissible; veg. l'article de Joan Fuster, que suscità la discussió, prenent la inicativa [sic] de rebutjar aquesta condemna purista, en un bon article de "Tele-Estel" , 12-VI-1970, p. 33; veg. també el vot de Joan Sales (en LleuresC, pp. 12, 16, 17) favorable al mateix judici, i les meves raons, ben sospesades i raonades, reservades però no contràries a la iniciativa d'En Fuster; de llavors ençà jo també em vaig decantant cada cop més a recomanar-ne l'ús lliure i sense més oposició." (II, 758b2-17)


Síguenos
bottom of page