top of page
Entradas recientes

motejar


"Motejar i motejat 'clapejat', encara que no registrats pels diccs. de les Illes ni del Princ., no sols són val. [Escrig 1851] sinó molt usats, almenys en cat. central, i no es veu cap raó per excloure'ls (cf. mota Vayreda, supra, i l'autoctonia d'aquest mot més sòlida en cat. que en cast.)." (V, 821b49-54)


Síguenos
bottom of page