top of page
Entradas recientes

abillar


"encara que molt ben assimilat des d'antic, és probable que vagi ser pres del francès, ja a l'Edat Mitjana." (I, 14a30-32)

"a principis del nostre segle s'ha reprès molt aquest ús, fins per part d'escriptors d'estil tan genuí com Ruyra (cita en AlcM); reaccionant contra cert abús que se'n féu, Mn. AMAlcover recomanava que s'usés endiumenjat [...], però com a recepta això sovint no serveix, per diverses discrepàncies de matís i extensió, de manera que únicament hem de condemnar l'ús amb el valor no emfàtic, ni melioratiu, de abillar = vestir, francesisme inadmissible." (I, 14a40-49)


Síguenos
bottom of page