top of page

Apunts de llengua (del Diccionari Etimològic)

Opinions esparses d'en Coromines sobre fets de llengua que considero interessants, poc atesos o estigmatitzats sense fonament

  Archivo

  Entrades més antigues:

  vacacions

  tiet

  solter

  galimatias

  pifiar(-la), pifiada

  suggerència/suggeriment

  quiròfan

  porcellana / porcelana

  xocar/topar, xoc, xocant

  Mots acabats en -o

  mode / modo (i manera)

  anèmona

  xavacà

  coquetó

  amurallar

  ser / ésser

  forma 'manera'

  registrar

  estremitud

  s després de prefix

  en somnis

  estar a punt

  tot i així et al

  mermelada

  a ciutat, a a escola, et al

  tiquis(-)miquis

  acondicionar, -at

  espurna

  qualsevols

  onomatopeies de patac

  papanates

  tenir de

  xiripa

  panoli

  mèdula

  maleducat, beneducat

  potser, podé

  onomatopeies del riure

  descuidat

  estrella

  boxejar

  capitost

  malaguanyat

  conquistar, conquista

  d'hora

  per últim

  gorro

  metzina / verí

  roig / vermell

  Dostoievski

  quedar

  borratxo

  serietat

  soletat et al

  abreviar, abreviatura

  garrafal

  cervo

  permor de

  per més que/per molt que

  a tota hora

  fixar-se/adonar-se

  a sotaveu

  dentífric

  niciesa

  mercaptan

  flato

  floronco

  rebrincar-se, rebrincada

  llombrigo

  lelo, lero

  tamborella

  influenciar

  fofo

  prou adv.

  llomillo

  àguila

  espaial

  bromera

  dintre

  primorós, primor

  solei, soleiada

  trasbord

  glaç, gel

  alhora

  a vegades

  no --- més que

  a soles

  carbassa, cargol

  radere

  bandada

  manso, manyac

  a pes de braços

  bronca

  manada

  puny de la mà

  Sobre els manlleus

  monyo

  afició

  nòvio, nòvia

  viuda, viudo

  postrar

  cantó

  farragós

  sarrampió, rosa

  forrar, forro

  ceguera

  cego

  canguru

  canguelo

  car(a)mel·lo

  traidor

  benevolència (i afins)

  bactèria

  neum- (neumàtic etc)

  recader

  cara

  camaril

  cangrena

  escamarlant

  protèsic

  atribular

  estratagema f.

  més gran

  anar per

  extremadament

  caliquenyo

  gros (cf. gran)

  gran (cf. gros)

  no obstant

  caftan

  -traure (arrel sufixal)

  llògic, llògica

  lliberal

  esgarrifances

  espant (i esglai)

  embenar

  toldo

  amb tot i (amb) això

  a més a més

  bojac

  trasto

  professó

  calbo

  juriol

  istiu et al

  tortícolis

  apreci

  estisores

  a(r)bre et al

  aprop

  quarto

  anou

  somiar

  -illa (sufix)

  dioptria

  iclésia (Verdag., Maragall)

  candau

  fredat

  calipàndria

  catarro

  encostipar-se, (en)costipat

  temerós

  arreglar

  senya, senyes

  quadro

  cabró

  repujar

  llavors adv.

  esp(e)rit de vi

  saber molt greu

  llagrimal

  buscar

  aureola

  cita

  en 'cabat

  brogit

  subliminal

  junt amb

  emfatitzar

  cuidar

  ensiamada

  firmar, firma

  bullenta

  coster

  glosa

  anex

  senassos

  tenis

  bona nit

  ruixat

  basarda

  bandada

  tot just

  mostruari

  tots dos

  vànoa

  Principat

  erradicar

  bombò

  decepcionar

  tupé

  pastoril

  variu

  tonto

  seguir

  venir

  misto

  melancolia

  emergència

  disfrutar

  estany

  ocell

  casi

  moreno

  caldo

  extrovertit

  verdader

  pèrit

  cigarro

  puro

  entregar

  despiadat

  témer-se

  desaigüe

  dignar-se + inf.

  forces

  intrincat

  flema

  prous

  fondo

  últim

  acostar-se

  despedir-se, despedida

  i tants

  al mig / enmig / entremig

  despreciar

  altre

  alabar

  d'aquí + X temps

  pendre

  padastre

  madastra

  gassa

  filàntrop i misàntrop

  cíclop

  atmòsfera

  masses

  arrepenjar

  tremolor

  arrencar

  toro

  biombo

  barco

  jargó

  bodega

  amargura

  Buscar por tags
  Síguenos
  bottom of page